Badania wysokościowe – dla bezpieczeństwa na wysokości

Badania wysokościowe – dla bezpieczeństwa na wysokości

Na http://bit.ly/2xNIlEz sprawdzisz, komu zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej trzy metry ponad ziemią bądź podłogą. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale także pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i przedstawicieli wielu innych dziedzin działalności. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może wiązać się z niebezpieczeństwem. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, cierpiące na kłopoty z równowagą bądź wykazujące problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc kompleksowa diagnostyka z zakresu neurologii, okulistyki i laryngologii (co ma wykryć kłopoty z błędnikiem i równowagą). Badania przeprowadza się poddając osobę badaną prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W trakcie badań można też zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokości, poddanie się im jest więc szczególnie istotne. Nie należy obawiać się, że niezbędne będzie poświęcenie na te badania wiele czasu, bo istnieje możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, iż w trakcie wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, iż tak stanowi prawo, badaniom tego typu trzeba poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyły pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im co roku.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]