Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Więcej informacji o tym, co oznacza faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą własną firmę, ale też i gros osób realizujących zakupy w sieci, mieli choć raz styczność z fakturą proforma. Nie każdy jednakże wie, czym naprawdę jest ten dokument i czym odróżnia się on od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma – dowód księgowy czy handlowy?

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, dlatego nieraz można spotkać się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Warto natomiast zatrzymać ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, będący formą przedłożenia jakiejś oferty. Nie jest dowodem zakupu artykułów czy wykonania usługi, czyli zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ tyczy się sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie była zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej przedłożone mogą nadal podlegać negocjacjom.

Jakie elementy zawiera faktura proforma?

Faktura proforma posiada te same elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie naliczonych zniżek,
  • określenie daty wykonania usługi czy też doręczenia towaru,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę należy oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by bez trudu można było odróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Trzeba także mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też przeleje zaliczkę.