metoda kasowa

Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Osoby z własną działalnością gospodarczą na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. W takiej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po wpływie płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszeni kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za zrealizowane usługi bądź sprzedane produkty. Jeżeli takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet znakomicie działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w efekcie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na uwadze określony przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców, jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga permanentnego kontrolowania wpływu należności

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Zwykle przyczyną tego jest problem z codziennym pilnowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do stałego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Lecz już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i likwidację ryzyka błędów przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]