Chcesz odżywiać się zdrowo? Kupuj żywność ekologiczną

Chcesz odżywiać się zdrowo? Kupuj żywność ekologiczną

Zamów eko żywność na artmankiszonki.pl.

Od dynamicznego rozkwitu przemysłu żywieniowego, który rozpoczął się na początku XX wieku, wyroby jedzone przez nas każdego dnia zaczęto coraz częściej nasycać licznymi związkami przedłużającymi ich zdatność do spożycia. Lecz wraz z poszerzającą się świadomością odbiorców odnośnie tego, co jedzą i jakie może to wywoływać skutki dla ich zdrowia, ostatnio coraz chętniej szukają oni artykułów wyprodukowanych z żywności nieprzetworzonej.

Ekologiczna żywność – z upraw nie korzystających z chemicznych pestycydów i nawozów

Żeby jakiś wyrób dostępny w naszym kraju mógł nazywać się „eko”, musi spełnić kilka warunków. Żywność eko i przetwory z niej wytwarzane muszą uzyskać stosowne certyfikaty wydawane przez uprawnione do tego laboratoria. Kluczową jednakże cechą spożywczych artykułów eko jest to, że zastosowane do ich przygotowania warzywa i owoce uprawiano według głównych reguł rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie korzystali z chemicznych środków zabezpieczenia roślin ani nawozów, które mogłyby negatywnie oddziaływać nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które też są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre bowiem nawozy powodują zasolenie gleby lub zanieczyszczają wody powierzchniowe, a natryski pół silnymi pestycydami nierzadko powodują np. obumieranie pożytecznych owadów. Z kolei ekologiczna uprawa sprawia, że warzywa i owoce cechują się niższą zawartością metali ciężkich, azotynów oraz azotanów, a to znaczy, że mniej tych szkodliwych związków przedostanie się do ciała ich konsumentów.

Jak musi być oznaczona zdrowa żywność ekologiczna?

Przetwory ekologiczne są poddawane ciągłej kontroli na każdym etapie produkcji, w tym również w czasie przewozu oraz magazynowania. Co kluczowe, jeśli artykuł spełnia kryteria, jego producent obok typowych informacji między innymi o kaloryczności, terminie trwałości, wadze netto, miejscu pochodzenia składników oraz warunkach przechowywania, musi dodatkowo obowiązkowo podać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej dany produkt i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym są białe gwiazdki ułożone w kształt liścia. Wypatrując ekologicznych przetworów powinno się zatem czytać dokładnie etykiety wyrobów, a kupując je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie opublikowana jest informacja o zdobytych certyfikatach.

Lokalizacja firmy:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]