Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Jeśli szukasz kontenerów KP, koniecznie odwiedź tę stronę.

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane podczas różnych renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem i transportem śmieci. Żeby ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do przechowywania i przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]