Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Na http://tinyurl.com/y83z97r7 sprawdzisz, komu zlecić badania kierowców Bielsko Biała.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu badaniom. Są one niezbędne w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Łatwo zauważyć zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Celem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, bo badane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zwykle wykonuje się co 5 lat, lecz jeżeli mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są wykonywać badania co rok.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]