Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Kluczowe informacje na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie. Przekonaj się!

W efekcie otwarcia się Polski na biznes z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze realizują multum przysięgłych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż online łatwo znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, wciąż nie zastąpią one usług wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nieraz obowiązkowe, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie oszacować koszt przekładu. Od czego zatem zależna jest cena tłumaczeń?

Język, czas realizacji, rodzaj przekładu – to wpływa na finalny koszt usługi

Na to ile ostatecznie zapłacimy za translację tekstu wpływ mają następujące czynniki:
1. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (angielski, szwedzki) albo romańskich (włoski, hiszpański) będzie najczęściej tańszy niż translacja z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest najczęściej o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Stopień trudności tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład prac naukowych, referatów medycznych czy kontraktów handlowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, lecz również należytą wiedzę, by właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji karygodnych pomyłek.
4. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować portfel na większy wydatek.

Czym odróżnia się tłumaczenie przysięgłe od przekładu zwykłego?

Należy nadmienić, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak prawo jazdy albo świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, oryginału bądź odpisu oraz przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli często posiadają stały cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]