Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia - więcej szczegółów o tej usłudze znajdziesz tu.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Wśród nich znajduje się wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji najczęściej decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można także wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również zatrudnionym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć ochraniany obszar obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Lokalizacja firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]